Vyučovanie vo všetkých školách na Slovensku je až do odvolania prerušené. Uviedol to po rokovaní vlády minister školstva Branislav Gröhling.

ŠKOLY 2019/2020
Vo všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja bude, na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, až do odvolania prerušené vyučovanie.

MATURITY 2019/2020
Podľa predbežných informácií ministra školstva je písomná časť maturitnej skúšky zrušená. Ústna forma maturitnej skúšky by sa mala uskutočniť do 14 dní od odvolania prerušenia vyučovania.

TESTOVANIE 9
Testovanie 9 je v tomto školskom roku zrušené.

PRIHLÁŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY
Prihlášky do prijímacieho konania žiakov základných škôl bude možné podávať do 15. mája 2020. Prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, rovnako ako aj talentové skúšky.

O všetkých nových informáciách Vás budeme priebežne informovať.