Všeobecná ambulancia pre dospelých

Ošetrí vás:

MUDr. Jana Idunková, MUDr. Mariana Čapeľová
Poskytovateľ: Zdravá župa, s. r. o.
Adresa: Študentská 3579/16, 917 08 Trnava

Kontakt:

pevná linka: 033/20 23 523
mobil: 0910709355
e-mail: vseobecnaambulancia@zdravazupa.sk
e-mail: sestra@zdravazupa.sk

Ordinačné hodiny

platnosť od: 01.08.2022
Pondelok: 7:00 – 19:00
Utorok: 7:00 – 19:00
Streda: 7:00 – 19:00
Štvrtok: 7:00 – 19:00
Piatok: 7:00 – 16:00
Sobota: neordinuje
Nedeľa: neordinuje

Objednajte sa na vyšetrenie:

Prejdite na webovú stránku online vyšetrenia alebo naskenujte QR kód

Bazová ulica, Bratislavská ulica, Logistická ulica, Malženická cesta, Nám. Sv. Mikuláša, Námestie kráľovnej Konštancie, Prašná ulica, Priečna ulica, Rovná ulica, Spojná ulica, Stará ulica, Šrobárova ulica, Ulica Francisciho , Ulica Hospodárska, Ulica Jaderná, Ulica Jozefa Adamca, Ulica Jozefa Adamoviča, Ulica Ľudová, Ulica Mórica Beňovského , Ulica Radarová, Ulica Sama Chalupku , Ulica Sibírska, Ulica Štefana Fidlíka, Ulica Tehelná, Ulica Tich. Milkina, Včelárska ulica, Viktoríniho námestie, Zelený kríčok, Zimná ulica, Železničná ulica. Slobodná voľba lekára zostáva zachovaná.

ÚkonCena
Prehliadka a posudok o zdrav. spôsobilosti na vedenie motorového vozidla:
II. skup.20,- €
I. skup.30,- €
Prehliadka a posudok pre pracovníkov SBS služby25,- €
Prehliadka a posudok pred nástupom na špec. Kurz 25,- €
Prehliadka a posudok o zdrav. spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu50,- €
Vstupná prehliadka, mimoriadna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania, pred športovou súťažou, cestou do cudziny25,- €
Preventívna lekárska prehliadka na žiadosť osoby (mimo prehliadky hradenej ZP 1x za 24 mesiacov)25,- €
Posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta25,- €
Vystavenie zdravotného preukazu pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti15,- €
Lekárska správa na žiadosť pacienta, na žiadosť komerčnej poisťovne (podľa počtu strán)15,- €
Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko – právne, trestno – právne, správne konanie, iné administratívne úkony na žiadosť pacienta15,- €
Vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia + aplikácia očkovacej látky nehradená ZP10,- €
Potvrdenie o zdrav. spôsobilosti pre štúdium (SŠ, VŠ, SOU)10,- €
Vystavenie náhradných hlásení, tlačív PN pri strate, storne PN, vystavovanie tlačív PN a potvrdení o trvaní PN, ak to nehradí sociálna poisťovňa5,- €
Odbery biologického materiálu na žiadosť pacienta5,- €
EKG na žiadosť pacienta mimo indikácie5,- €
Podanie vnútrožilovej injekcie na žiadosť pacienta4,- €
Podanie vnútrosvalovej injekcie na žiadosť pacienta2,- €
Vyšetrenie CRP, ak to nehradí zdravotná poisťovňa5,- €
Vyšetrenie nekapitovaného pacienta na vlastnú žiadosť20,- €
Vyšetrenie pacienta (nie neodkladného stavu) bez poistného vzťahu v SR20,- €