Author: TTSK

Autobusy

Autobusy prímestskej autobusovej dopravy jazdia v upravenom režime. To znamená, že je zredukovaný počet spojov pri zachovaní obslužnosti všetkých obcí...

Školy

Na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR je vyučovanie vo všetkých 53 župných stredných školách prerušené až...

Kultúrne inštitúcie

Kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja sú pre verejnosť postupne otvárané. Organizácia hromadných podujatí, športovej, kultúrnej, spoločenskej či...

Úrad TTSK

Domovská webstránka Úradu Trnavského samosprávneho kraja. Prosíme verejnosť, aby do budovy Úradu TTSK prichádzala len v nevyhnutnom prípade, pričom podateľna...