Már 15 éve működik a nyolc megyét tömörítő SK 8 csoport. Pozsonyban hozták létre 2006. május 16-án, ekkor fogadták el az alapszabályát is. Hivatalosan 2006. május 29-én jött létre, miután ezen a napon jegyezték be a Nagyszombati Járási Hivatalban.

Az SK 8 csoport már tizenöt éve létezik. A nyolc megyét magába foglaló szerveződés ugyan már másfél évtizede jött létre, de a múltban nem volt túl aktív. Ezért határoztuk el 2018 januárjában a megyeelnökökkel közösen, hogy felpörgetjük a tevékenységét. Örülök annak, hogy tekintélyes partnerei lettünk a kormánynak, a parlamentnek, az állami szerveknek és intézményeknek. Kezdeményezéseinknek köszönhetően több törvényt sikerült befolyásolnunk oly módon, hogy azok a régióinkban élő lakosok javát szolgálják. Gondolok itt a közérdekben működtetett közlekedést szabályozó törvényre vagy a válságkezelésre vonatkozó jogszabályra“ – mutatott rá Jozef Viskupič, az SK 8 csoport és Nagyszombat megye elnöke.

A megyék elhatározták, hogy mintegy hagyományt teremtve rendszeres párbeszédet folytatnak a kormánnyal. Jelenleg elsősorban a közigazgatási reform előkészületeire összpontosítanak. Az SK 8 álláspontja szerint ennek a decentralizálás, a szubszidiaritás és a megyék pénzügyi autonómiájának elvein kellene alapulnia. Módosulnia kellene annak is, hogy az egyes hatáskörök miként oszlanak meg az állam, a megyék és a települések között. A megyék számára nagy kihívást jelent az európai uniós források lehívása is a 2021-2027 közötti programozási időszakban, ugyanígy a Felújítási Alap forrásainak felhasználása is.

Az elhúzódó járványügyi helyzet idején beigazolódott, hogy az önkormányzatok mennyire lehetnek akcióképesek, beleértve a megyei önkormányzatokat is. Képesek vagyunk megbirkózni olyan nagy horderejű feladatokkal, mint a tömeges oltás megszervezése, amivel a kormány megbízta a megyéket. Ezekre a tapasztalatokra akarunk építeni a készülő közigazgatási reform során is. Meggyőződésünk, hogy hatékonyabb szervezéssel az önkormányzatok sokkal jobban, konkrétabban, rugalmasabban és gazdaságosabban is képesek sok területen cselekedni, valamint a hatásköröket átültetni a gyakorlatba, mivel a lényegüket tekintve sokkal közelebb állnak az emberekhez – szögezte le Viskupič.

2018-tól az SK 8-nak saját irodája van, amely biztosítja a működésével kapcsolatos szakmai, szervezési, adminisztratív, gazdasági és műszaki feladatok teljesítését. 2019-től fokozatosan  létrejöttek a szakmai, módszertani és kezdeményező szervek, az ún. szekciók, többek között a pénzügyi, a kulturális, a szociális, a közlekedésügyi, az oktatásügyi, az egészségügyi, az energetikai, a regionális és a kohéziós szekció. Legutóbb a gazdasági szekció jött létre. A tömörülés tavaly novemberben első alkalommal szervezett műszaki eszközök segítségével videokonferenciát, amelynek témáját a regionális önkormányzatok együttműködésének jövője képezte.

Az SK 8 csoport kapcsolatot tart fenn az önkormányzatokat képviselő tömörülésekkel, és felvette a kapcsolatot a csehországi megyéket tömörítő szövetséggel is.

Az SK 8 tagjai az egyes megyék elnökei. Jelenlegi elnöke Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke, alelnökei pedig Ján Lunter, Besztercebánya megye elnöke és Milan Majerský,  Eperjes megye elnöke.

Jozef Viskupič, az SK 8 csoport és Nagyszombat megye elnöke