Category: Kultúra

Kultúrne inštitúcie

Kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja sú pre verejnosť postupne otvárané. Organizácia hromadných podujatí, športovej, kultúrnej, spoločenskej či...