Po čiastočnom uvoľnení opatrení v oblasti leteckej dopravy sa začala rozbiehať aj prevádzka s letmi všeobecného letectva Letiska Piešťany. Od dňa 07.09.2020...