Category: Školy

Školy

Na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR je vyučovanie vo všetkých 53 župných stredných školách prerušené až...