Domovská webstránka Úradu Trnavského samosprávneho kraja. Prosíme verejnosť, aby do budovy Úradu TTSK prichádzala len v nevyhnutnom prípade, pričom podateľna...