Desatoro bezpečných Vianoc predstavil kolektív epidemiológov po stretnutí s prezidentkou SR 15 decembra 2020. Medzi nimi je aj Alexandra Bražinová, ktorá poskytla rozhovor do nášho magazínu Zdravá župa.

1. Ži v bubline
Vytvorme si malú bublinu z rodiny alebo blízkych priateľov, v ktorej budú ľudia, s ktorými sa plánujeme počas sviatkov a silvestrovských osláv často stretávať.

2. Dodržuj izoláciu
Pred stretnutím s blízkymi vo svojej bubline sa pokúsme aspoň sedem dní izolovať, prípadne sa nechajme otestovať, ak je to možné.

3. Nos stále rúško
Používajme rúška a dodržiavajme dostatočný odstup vždy, keď sme v kontakte s ľuďmi mimo svojej bubliny.

4. Vyhýbaj sa blízkemu kontaktu
Blízkym kontaktom s ľuďmi mimo svojej bubliny sa vyhýbajme. Ak to ide, stretávajme sa s nimi vždy vonku.

5. Používaj viac telefón
Stretnutia s rodinou a priateľmi mimo svojej bubliny vybavme cez telefón alebo ich odložme na budúci rok.

6. Separuj sa od ľudí
Vyhýbajme sa miestam, kde je veľa ľudí. Obmedzme čas strávený v obchodoch.

7. Dodržiavaj hygienu
Umývajme si ruky, používajme dezinfekciu a pravidelne vetrajme. Pri stretnutiach mimo svojej bubliny si nepodávajme ruky ani sa neobjímajme.

8. Buď aktívny
Využime každú možnosť vyjsť na slnko, aktívne sa hýbať a ísť do prírody. Ak sú tam s nami len ľudia z našej bubliny, zložme si rúško a uvoľnime sa. Budujme svoju imunitu a snažme sa aspoň na chvíľu na koronu zabudnúť.

9. Izoluj sa pri príznakoch
Pri horúčke, kašľaní, sťaženom dýchaní či strate chuti alebo čuchu sa okamžite izolujme. Následne kontaktujme lekára a dajme sa otestovať. Izolujme sa a otestujme sa aj po blízkom kontakte s infikovanou osobou.

10. Informuj blízkych
Ak sa u nás infekcia koronavírusom potvrdí, informujme o tom všetky svoje blízke kontakty v posledných dňoch. Nie je žiadna hanba infikovať sa koronavírusom, ale je hanba to tajiť.