Trnavský samosprávny kraj odovzdal  prerozdelené osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len „OOPP“) z pohotovostných zásob Správy štátnych hmotných rezerv SR pre zamestnancov verejných a neverejných poskytovateľov  sociálnych služieb registrovaných v Registri poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode TTSK, ktorí boli určení za subjekty hospodárskej mobilizácie.

Poskytovatelia sociálnych služieb, dátumy odovzdania  a počty prerozdelených OOPP sú uvedené  v prehľadových tabuľkách.

Poskytovatelia sociálnych služieb – kapacita 121 a viac

Poskytovatelia sociálnych služieb – kapacita do 40

Poskytovatelia sociálnych služieb – kapacita od 41 – do 80

Poskytovatelia sociálnych služieb – kapacita od 81 – do 120

Centrum pre deti a rodiny (Detské domovy)