A Szlovák Köztársaság iskolaügyi, tudományos, kutatási és sportért felelős minisztere eligazítása alapján a megye fenntartásában működő mind az 53 középiskolában visszavonásig szünetel a tanítás. Úgyszintén bezártak a megyei fenntartású természeti- és nyelvi iskolák valamint az az iskolai gazdaságok. Ezenfelül Nagyszombat megye elrendelte valamennyi iskolai helyszín, étkezde, étel kiadóhely és kollégium fertőtlenítését.  Az iskolaügyi miniszter 2020. március 26-i rendeletével meghatározta, hogy a középiskolai jelentkezéseket az alapiskolák igazgatóinak 2020. május 15-ig kell beadni. A középiskolai felvételi és tehetségvizsgákra a 2020/21-es tanévre legfeljebb két héttel az iskolai oktatás rendkívüli felfüggesztésének megszüntetését követően egy naptári hét alatt kerül sor.   Az iskolaügyi miniszter egyúttal megszüntette a Tesztelés 9-et és az érettségi vizsgák írásbeli részét.

Az érettségi vizsgákra – az írásbelik kivételével – a rendes vizsgaidőszakban, legfeljebb két héttel az iskolai oktatás rendkívüli felfüggesztésének megszüntetését követően két naptári hét alatt – legkésőbb 2020. június 30-ig kerül sor;
a szakmai érettségi vizsgák gyakorlati részének lebonyolítására az iskola igazgatója által meghatározott tartalommal és formában az iskola, a gyakorlati oktatás helyszíne és a munkáltató munkahelye aktuális lehetőségeinek figyelembe vételével kerül sor.

Kedves diákok, a tanév lebonyolításának ütemtervében bekövetkezett kényszerű változások ellenére használjátok ki szabadidőtöket értelmesen és termékenyen, pl. távoktatás igénybe vételével vagy készségeitek és kedvteléseitek fejlesztésével.

Közületek azok – valamint szüleitek – számára, akik még csak gondolkodnak a középiskola kiválasztásán
Kam na strednú?” címmel új kiadványt adtunk ki, amelyben megtalálható minden nagyszombat megyei   középiskoláról a továbbtanuláshoz szükséges valamennyi információ. A kiadvány magyar nyelvű fejezetben, eddig nem látott részletességgel tájékoztat a megyében működő magyar tanítási nyelvű középiskolákról.

A kiadványban olvashattok:

  • az egyes iskolák profiljáról és kínálatáról,
  • egyedülálló fejlesztési programok kínálatáról,
  • a duális képzés rendszeréről és előnyeiről.