V Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Seredi sú výsledky všetkých 111 otestovaných klientov negatívne.

Testovanie sa uskutočnilo po tom, čo jeden výsledok testu zamestnanca bol pozitívny na ochorenie COVID-19.
Ostatní 45 zamestnanci boli otestovaní a ich výsledky sú negatívne. Zamestnanec bol okamžite umiestnený do domácej karantény. V zariadení boli prijaté prísne hygienické opatrenia.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti
Trnavského samosprávneho kraja.