Kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja sú pre verejnosť postupne otvárané. Organizácia hromadných podujatí, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy je naďalej obmedzená. 18 kultúrnych inštitúcií trnavskej župy svojim priaznivcom ponúka bohatý kultúrno-vzdelávací obsah online.

Divadlo Jána Palárika v Trnave pripravuje na spríjemnenie času tráveného doma všetkým skupinám svojich priaznivcov, ktorý je dostupný online na Facebook-u, ktorý sa skladá zo záznamov inscenácií, umeleckých čítaní, či návodov divadelnej výtvarnej dielne na výrobu originálnych drobných hračiek z predmetov dennej potreby. Večerná chvíľka poézie, cyklus najlepšej svetovej poézie v interpretácii člena divadla Vladimíra Jedľovského, je uvádzaná denne na sociálnych sieťach divadla a o 18.00 hod. je vysielaná na frekvenciách Trnavského rádia.

Západoslovenské múzeum v Trnave zas na svojom Facebooku uverejňuje „Piatkové čítanie,“ ktoré približuje zaujímavé miesta a osobnosti Trnavy, či múzejné noviny, prinášajúce novinky a zaujímavosti zo života múzea.

Knižnica Juraja Fándlyho na svojej internetovej stránke a na Facebook-u spustila projekt Slovom proti vírusom. Každý pracovný deň sa jeden autor, spisovateľ či básnik, prihovorí svojím krátkym textom.

Záhorské múzeum v Skalici uverejňuje každý deň zaujímavosti z histórie Skalice a Záhoria a prezentuje výnimočné zbierkové predmety.

E-knihy, umelecké čítania, námety na domáce tvorivé aktivity, či reportáže prezentujúce úspešnú výstavnú a edičnú činnosť uverejňujú aj Galantská knižnica, Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede, Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede, ktorých príspevky sú spravidla aj v maďarskom jazyku.

Pre viac informácií o novinkách a online aktivitách župných kultúrnych inštitúcií sledujte ich webstránky a profily na Facebooku a Instagrame. V zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja je 18 kultúrnych inštitúcií – múzeá, galérie, knižnice, osvetové strediská, hvezdáreň a divadlo:

 1. Balneologické múzeum, Piešťany
 2. Divadlo Jána Palárika, Trnava
 3. Galantská knižnica
 4. Galantské osvetové stredisko
 5. Galéria Jána Koniarka, Trnava
 6. Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika, Hlohovec
 7. Knižnica Juraja Fándlyho, Trnava
 8. Trnavské osvetové stredisko
 9. Vlastivedné múzeum, Galanta
 10. Vlastivedné múzeum, Hlohovec
 11. Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica
 12. Záhorská knižnica, Senica
 13. Záhorské múzeum, Skalica
 14. Záhorské osvetové stredisko, Senica
 15. Západoslovenské múzeum, Trnava
 16. Žitnoostrovská knižnica, Dunajská Streda
 17. Žitnoostrovské múzeum, Dunajská Streda
 18. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Dunajská Streda