Od stredy 18. novembra 2020 bude 18 kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja znovu otvorených pre návštevníkov za dodržiavania opatrení na prevenciu šírenia ochorenia Covid-19.

Ide predovšetkým o zásady nosenia rúška či iného prekrytia horných dýchacích ciest, dodržiavania rozstupov a dôslednú hygienu rúk. Vstup do priestorov organizácií a ich jednotlivých súčastí bude limitovaný a regulovaný podľa aktuálneho počtu prítomných.

ivadlo Jána Palárika v Trnave, ktoré finišuje v skúšaní novej inscenácie „Futbal alebo Bílý andel v pekle“ režiséra Jána Luterána s plánovanou premiérou v prvý decembrový víkend, bude môcť byť naplnené na 50 % kapacity.

V župných kultúrnych stánkoch bude možné opäť vzhliadnuť aktuálne výstavy. Napríklad v Galérii Jána Koniarka v Trnave medzinárodný výstavný projekt „Antroporary“ reflektujúci zmenu vnímania fyzickej blízkosti ľudí počas pandémie a v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici kolektívnu výstavu „Medzi bielou a čiernou.“

Šesť župných múzeí, štyri knižnice, štyri osvetové strediská, dve galérie, divadlo a hvezdáreň boli pre verejnosť uzatvorené od 24. októbra 2020 v súvislosti s obmedzeným pohybom obyvateľstva.

Ich zamestnanci v tomto období pripravovali pre svojich priaznivcov bohatý kultúrno-vzdelávací program. Kultúrne zážitky i v období zhoršenej epidemiologickej situácie si tak bolo možné vychutnávať z pohodlia a bezpečia domova.

Napríklad Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave usporiadala online besedu „Literárny večer s Pavlom Tomašovičom“. Západoslovenské múzeum v Trnave zas na svojom Facebooku uverejňovalo „Piatkové čítanie,“ ktoré približuje zaujímavé osobnosti a miesta Trnavy. Záhorské múzeum v Skalici podobne prezentovalo zaujímavosti z histórie Skalice a Záhoria, ak aj svoje výnimočné zbierkové predmety.

Uplynulú sobotu sa historicky po prvýkrát uskutočnila Noc múzeí a galérií online formou. Do tohto európskeho podujatia sa už tradične zapojili aj župné múzeá a galérie a priblížili verejnosti svoju činnosť s cieľom prispieť k lepšiemu pochopeniu ich významu pri zachovávaní a prezentácii kultúrneho dedičstva.

Záhorské múzeum v Skalici odpremiérovalo nový videofilm, ktorý vznikol pri príležitosti 115. výročia jeho založenia. Na facebookovej stránke Vlastivedného múzea v Galante bol sprostredkovaný prenos vernisáže putovnej výstavy „90 rokov slovenského hokeja“.

Pre viac informácií o novinkách a online aktivitách župných kultúrnych inštitúcií sledujte ich webstránky a profily na Facebooku a Instagrame. V zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja je 18 kultúrnych inštitúcií – múzeá, galérie, knižnice, osvetové strediská, hvezdáreň a divadlo:

 1. Balneologické múzeum, Piešťany
 2. Divadlo Jána Palárika, Trnava
 3. Galantská knižnica
 4. Galantské osvetové stredisko
 5. Galéria Jána Koniarka, Trnava
 6. Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika, Hlohovec
 7. Knižnica Juraja Fándlyho, Trnava
 8. Trnavské osvetové stredisko
 9. Vlastivedné múzeum, Galanta
 10. Vlastivedné múzeum, Hlohovec
 11. Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica
 12. Záhorská knižnica, Senica
 13. Záhorské múzeum, Skalica
 14. Záhorské osvetové stredisko, Senica
 15. Západoslovenské múzeum, Trnava
 16. Žitnoostrovská knižnica, Dunajská Streda
 17. Žitnoostrovské múzeum, Dunajská Streda
 18. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Dunajská Streda