Všetky civilné lety zo zahraničia na územie SR sú zastavené. Aktuality a informácie týkajúce sa Letiska Piešťany (PZY) nájdete na jeho Facebook-u.

Od piatka 13. marca sú zastavené všetky lety zo zahraničia na územie SR s výnimkou letov podľa vydanej správy NOTAM C0512/20 NOTAMN

  1. Q) LZBB/QAFXX/IV /NBO/E/000/999/4844N01942E116
  2. A) LZBB B)2003130600 C)2003270600

V súlade s plnením UZNESENIA vlády SLOVENSKEJ REPUBLIKY týkajúceho sa vyhlásenia mimoriadnej situácie
s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu sars-cov-2:

CIVILNÉ LETY S MIESTOM VZLETU NA ÚZEMÍ INÉHO ŠTÁTU A S MIESTOM PRISTÁTIA NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY SÚ ZAKÁZANÉ.

To neplatí pri dodržaní príslušných opatrení nariadených orgánmi verejného zdravotníctva:

  • pre lety lietadiel na leteckú prepravu nákladu,
  • lety lietadiel vykonávajúcich činnosti pátrania po lietadlách a záchrany ľudského života,
  • lety lietadiel vykonávajúcich hasenie požiarov,
  • lety na zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti,
  • lety na humanitárne účely,
  • lety zdravotníckej záchrannej služby povolené príslušným orgánom,
  • technické a premiestňovacie lety lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky