Nagyszombat megye európai uniós pénzforrásokból 4,2 millió eurós összeget kapott elsősorban a számítógépes tantermek korszerűsítésére, a diákok iskolán kívül tevékenységére és a tanárok továbbképzésére, beleértve a pénzbeli támogatást is. A programba 14 középiskola több mint 2 800 diákja, valamint 330 pedagógusa és szakalkalmazottja kapcsolódik be.

Megy ez! A megye magára vállalta az EU-s pénzforrások igénylésére benyújtott kérvények előkészítését, sokat segítve ezzel iskoláinknak a fejlesztésekhez szükséges pénzforrások megszerzésében. A beadványoknak ennek köszönhetően nem kellett átesniük egy bonyolult adminisztratív folyamaton. Az iskoláknak csak az lesz a dolguk, hogy az elnyert pénzforrásokból megvalósítsák az egyes aktivitásokat. A több mint 4,2 millió eurós összeg észszerűen lesz felhasználva elsősorban a számítógépes tantermek korszerűsítésére, a diákok iskolán kívül tevékenységére, továbbképzésére, valamint a pedagógusok pénzbeli támogatására”- nyilatkozta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

Az elnyert források egy hányadát az információs-kommunikációs technológiákkal ellátott szaktantermek korszerűsítésére fordítják.

A projekt keretében ezenkívül olyan új tantárgyak bevezetésére is sor kerül, amelyek hozzájárulnak a diákok személyi és szakmai továbbfejlődéséhez. Iskolán kívüli olyan tevékenységekkel is számol a projekt, amelyek ösztönzik az olvasást, a matematikai, nyelvi és pénzügyi képességek kibontakozását, valamint az IT-jártasságok továbbfejlesztését. Ezeket az aktivitásokat workshopok, szemináriumok, előadások, versenyek vagy tanulmányutak megszervezésével valósítják meg.

A tanárokat és a szakalkalmazottakat pénzbeli juttatásokkal arra fogják ösztönözni, hogy ún. pedagógusklubokban tapasztalatcserét folytassanak az innovatív módszerek bevezetéséről az oktatási folyamatba.

A projekt a 2020/2021–es tanév kezdetekor indul és 24 hónapon át zajlik. Megvalósítására

3  998  364,36 € áll rendelkezésre az  Emberi erőforrások nevű operatív programból. Nagyszombat megye . 210  440,23 € önrésszel járul hozzá a projekt lebonyolításához.