V rámci ďalších opatrení pre boj so šírením koronavírusu trnavská župa pripravila tzv. motorizovanú mobilnú odberovú jednotku, ktorá bude funkčná od 6. mája 2020.
TTSK má teda k dispozícii vozidlo a 3 dvojčlenné tímy, ktoré sú pripravené ísť priamo za ľuďmi domov a odobrať im vzorku na test na ochorenie COVID-19. Táto služba je teda určená najohrozenejšie skupiny, teda ľudia vo veku 65+, imobilní pacienti či rizikoví pacienti (onkologickí pacienti, ochorenie srdca, pľúc) – teda ľudia, pre ktorých by opustenie domácnosti mohlo predstavovať zdravotné riziko

Dobrovoľnícke tímy sú zložené prevažne z vyškolených študentov medicíny. Trnavská župa bude zabezpečovať pre tieto tímy ochranné zdravotné pomôcky.
Ľudí, ktorých bude potrebné otestovať, bude určovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Mobilná jednotka bude je založená na časovo neobmedzené obdobie a pre RÚVZ bude k dispozícií podľa potreby

Ako to bude fungovať:
1. RÚVZ v kraji nahlási župe požiadavku na odber biologického materiálu na COVID-19 s nasledujúcimi údajmi: miesto odberu, zoznam osôb a dôvod vyšetrenia, a to najmenej 1 deň vopred.
2. župa následne zabezpečí odber a odvoz vzoriek do laboratórií:

– Národné referenčné centrum pre chrípku v Bratislave
– Laboratórium v Piešťanoch

Chceme poďakovať našim partnerom – Škoda auto, že nám poskytli do výpožičky vozidlo na tento účel.