Pripravili sme prehľadný zoznam zariadení, ktoré ponúkajú možnosť očkovania aj bez predchádzajúcej registrácie počas týždňa (aktuálny k 11.8.2021). Nižšie si pozrite aj harmonogram očkovania v kraji, ktoré bude prebiehať počas najbližšieho víkendu.

PREHĽAD OČKOVACÍCH MIEST V TTSK

1. Ambulantný lekár (po predošlom dohovore).

2. V uvedených nemocniciach a poliklinikách:

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda

  • pondelok až piatok/ 8:00-15:00/ Pfizer

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta

  • pondelok až piatok/ 7:00-11:00/ Pfizer

Mestská poliklinika Hlohovec

  • utorok až piatok/ 8:00-15:00/ Moderna

Poliklinika Senica

  • streda až piatok/ 8:00-15:00/ Moderna

Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany

  • piatok/ 8:00-14:00/ Pfizer

Fakultná nemocnica Skalica

  • utorok a štvrtok/ 7:30-9:30/ Pfizer

Fakultná nemocnica Trnava

  • pondelok až streda/ 8:00-12:00/ Pfizer

 

3. Vo VKOC TTSK v Piešťanoch

  • každú sobotu od 8:00 -16:00/ Pfizer

 

KDE VÁS ZAOČKUJEME POČAS NAJBLIŽŠIEHO VÍKENDU?

Sobota 14. augusta 2021

VKOC Piešťany, Kúpeľný ostrov
Čas očkovania: 8:00 – 16:00
Vakcína: Pfizer/BioNTech (od 16 rokov vrátane)

Dunajská Streda, obchodné centrum TESCO
Čas očkovania: 10:00 – 17:00
Vakcína: Janssen – jednodávková (od 18 rokov vrátane)

Senica, obchodné centrum TESCO
Čas očkovania: 10:00 – 17:00
Vakcína: Janssen – jednodávková (od 18 rokov vrátane)

Trnava, obchodné centrum TESCO Veterná
Čas očkovania: 10:00 – 17:00
Vakcína: Janssen – jednodávková (od 18 rokov vrátane)

V uvedenom čase sa môžu dostaviť do VKOC v Piešťanoch aj ľudia na podanie druhej dávky vakcín Pfizer/BioNTech, ktorí sú viac ako štyri týždne po prvom očkovaní a preukážu sa potvrdením o prvom očkovaní.

Je potrebné priniesť si so sebou platný doklad totožnosti, preukaz poistenca a vyplnené dotazníky. Neplnoletí záujemcovia musia prísť v sprievode svojho zákonného zástupcu, a to aj na podanie druhej dávky vakcíny.

Dotazník – Anamnestické otázky pre pacienta: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/covid-19/Dotaznik_Anamnesticke_otazky.pdf
Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta o očkovaní: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/covid-19/poucenie-a-pisomny-informovany-suhlas-pacienta-o-ockovani.pdf