Poslanci zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja na zasadnutí, prostredníctvom videokonferencie rozhodli, že niektoré projekty, ktoré mali byť realizované cez dotačné schémy, budú presunuté na neskoršie termíny.

Finančné prostriedky vyčlenené na tento účel budú použité na opatrenia v boji proti ochoreniu COVID-19.

Celková suma na tento účel je 500 tisíc eur.