A nagyszombati Szentháromság téren megnyíló kültéri fényképkiállítással indult Nagyszombat megyében a ’89-es novemberi események 31. évfordulójára való megemlékezés. Az idei ünnepségeket azonban komoly korlátok közé szorítják a  Covid-19 megbetegedés terjedése miatt bevezetett járványügyi intézkedések.

A  több panelből álló kiállítás felidézi a  31 évvel ezelőtti novemberi események menetét, amelyek középpontjában az akkori nagyszombati történések állnak. Köztudott, hogy Nagyszombat azon városok közé tartozott, ahol az elsők között kezdődtek el a  forrradalmi változásokat hozó megmozdulások. Most november 23-ig tekinthető meg a  kiállítás a nem véletlenül kiválasztott helyszínen, a  Szentháromság téren. Az akkor még  Gottwald térnek nevezett közterületen zajlottak a  központi megmozdulások a  megyében. Több héten át itt csoportosultak a  kulcsokat csörgető tömegek, követelve a  szabad és tisztességes választásokat, valamint a  demokratikus viszonyokat eredményező politikai változásokat. A  nagygyűlések fő szervezői az akkori Gyermek- és Ifjúsági Színház képviselői voltak, akik jelenleg az immár megyei fenntartású Ján Palárik Színházban tevékenykednek.

„Napjainkban is rendkívül időszerű november és a kivívott szabadság üzenete, még a szükséghelyzet időszakában is. Sokan, akik manapság a szabadságot szajkózzák, és ezért elutasítják a megszabott előírások betartását, valójában nosztalgiából az önkényuralmi praktikákat sírják vissza a  régi rezsim időszakából“ – vélte Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

A  megye, a  Nemzeti Emlékezet Hivatala, a Szovák Nemzeti Levéltár és a  Szlovák Nemzeti Múzeum által közösen szervezett fotókiállításon kívül a  novemberi események 31. évfordulójáról a korabeli plakátokat felidéző installációkkal a  megye más városaiban is megemlékeznek.

„Tekintettel az országunkban tapasztalható jelenlegi helyzetre, az idei ünnepségeket kénytelenek voltunk a minimumra korlátozni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy megfeledkeznénk a történelmünkben sorsfordulót jelentő fontos eseményről. Épp ellenkezőleg“ – hangsúlyozta a  megyeelnök.

www.nezabudamett.sk honlapon és a  megye egyéb közösségi oldalain, a Facebook és az  Instagram profilokon elérhetőek lesznek az akkori novemberi események kulcsszereplőivel készített videóinterjúk, korabeli fényképfelvételek és más tartalmak, amelyek a  polgári társadalom és a  polgári művelődés továbbfejlesztését támogatják.

Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke