A Nagyszombat megye területén lévő városok és falvak, amelyek tagjai a Központi Válságkezelési Alapnak, anyagi támogatásban részesülnek. A megye 24 település között 88 500 eurót oszt szét. A pénzügyi támogatást a megye azért nyújtja a településeknek, hogy megtérítse a koronavírus-járvány okozta kiadásaikat.

A Központi Válságkezelési Alap tanácsa 2020. május 5-én felhívást tett közzé támogatási kérelmek benyújtására. A tagsággal rendelkező városok és falvak kérvényeiket 2020. május 19-ig adhatták be. Ezt követően a tanács 2020. június 1-jén határozott arról, hogy mely kérvényezőket támogatja (lista a csatolmányban).

A Központi Válságkezelési Alap továbbá 100 ezer eurót különített el a klímaváltozás okozta természeti katasztrófák megelőzésére Nagyszombat megye területén. A megye támogatja azokat a preventív intézkedéseket is, amelyek a lakosság egészsége veszélyeztetésének kockázatát csökkentik. Az elnyerhető támogatás minimális összege 1000 euró. A felhívásra csak azok a városok és falvak pályázhatnak, amelyek befizették a Központi Válságkezelési Alap tagsági díját.

A Központi Válságkezelési Alap a tagtelepülések számára egyfajta biztosítási eszközt nyújt, amelyből pénzügyi hozzájárulást kaphatnak a természeti katasztrófák és az előre nem látható események következményeivel kapcsolatos költségeik egy részének fedezésére. A pályázati felhívások keretében megelőző intézkedések foganatosítására is lehet támogatást igényelni.

CKF – výzva Covid-19 – zoznam podporených členov