Vymenili sme si najnovšie informácie o vývoji epidemiologickej situácie a platných preventívnych opatreniach.

Dunajskostredská, galantská, piešťanská, trnavská aj skalická nemocnica druhú vlnu pandémie zvládajú a v prípade potreby sú pripravené rozšíriť svoje kapacity pre pacientov s chorobou Covid-19.

Trnavská župa nie je zriaďovateľom zdravotníckych zariadení.