Od pondelka 8. marca 2021 sú účinné tri nové vyhlášky Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré upravujú používanie ochranných prostriedkov horných dýchacích ciest, činnosť maloobchodných prevádzok a izoláciu.
POVINNÉ RESPIRÁTORY
▪️Od 8. marca je v obchodoch a v prostriedkoch verejnej dopravy (MHD, vlaky, diaľkové autobusy a podobne) povinné nosenie respirátorov bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1.
▪️Od 15. marca bude respirátor povinný vo všetkých interiéroch (okrem vlastnej domácnosti).
▪️Výnimky z povinnosti prekrytia nosa a úst sú platné tak ako doteraz. Pre istotu ich však opakujeme.
VÝMIKY Z NOSENIA RÚŠKA AJ RESPIRÁTORA
▪️deti do 6 rokov veku,
▪️osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov
▪️osoby so závažnými poruchami autistického spektra
▪️osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
▪️osoby pri výkone športu
▪️fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania
▪️osoby nevesty a ženícha pri sobáši
▪️výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu
▪️tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania
▪️zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.
KOMU STAČÍ RÚŠKO NAMIESTO RESPIRÁTORA
▪️deti prvého stupňa základných škôl
▪️osoby vo väzbe alebo vo výkone trestu v zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže
▪️zamestnanci vykonávajúci prácu zaradenú do tretej kategórie vo faktore záťaž teplom pri práci (napríklad práca pri vysokých peciach).
EXTERIÉR
▪️V exteriéroch bude naďalej možné nosiť aj rúška, šály či šatky.
OTÁZKY O RESPIRÁTOROCH
NAKUPOVANIE VO VYHRADENOM ČASE AJ PRE ZŤP OSOBY
▪️Čas od 9:00 do 11:00 od pondelka do piatka, ktorý je v predajniach potravín a drogériách vyhradený pre osoby nad 65 rokov, je po novom vyhradený aj pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcov.
COVID POZITÍVNI NESMÚ NAVŠTEVOVAŤ PREDAJNE
▪️Pozitívne testované osoby na covid-19 už nesmú opustiť izoláciu na nákup potravín a drogérie.
▪️Ostala možnosť opustenia karantény len v prípadoch, ako je poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, testovanie na covid-19 a účasť na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v izolácii nemá žiadne klinické príznaky.
▪️Vo všetkých prípadoch však musí mať pozitívne testovaná osoba prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu, povinné je aj dodržiavanie hygieny rúk.
DOMA S COVIDOM-19: POKYNY PRE PACIENTOV A PRÍBUZNÝCH
TLAČOVÁ SPRÁVA S PODROBNOSŤAMI: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy…
NOVÉ ROZDELENIE OKRESOV PODĽA COVID AUTOMATU
▪️Od 8. marca platí aj nové rozdelenie okresov podľa aktuálnej epidemiologickej rizikovosti.
▪️Ostali len tri červené okresy (Kežmarok, Medzilaborce, Tvrdošín), kde stačí do práce test maximálne starý 14 dní.
▪️Všetky ostatné okresy sú bordové alebo čierne a do zamestnania je potrebný test starý maximálne 7 dní.
▪️Okrem toho v čiernych okresoch je potrebný negatívny test aj do prírody.
AKTUÁLNY REŽIM ZÁKAZU VYCHÁDZANIA nájdete tu:
Zdroj infografiky: FB Úrad vlády SR