Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky rozhodol o prijatí nových preventívnych opatrení, ktoré vstupujú do platnosti od 24. októbra. Tie majú jediný cieľ, ktorým je zabránenie šíreniu nákazy covid-19 a zmiernenie dopadov pandémie na naše zdravie a ekonomiku.

Od pondelka 26.10.2020 do piatka 27.11.2020  sú zatvorené všetky školy a prechádza sa na dištančnú výučbu. Výnimkou sú detské jasle, materské školy a 1. stupeň základných škôl.

Zároveň Vláda SR nariadila zákaz vychádzania pre oblasť celej SR od soboty 24.10.2020 do nedele 1.11.2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa. Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez testu tvoria:

  • vychádzky v čase od 01.00 do 05.00 hod.,
  • cesta na testovanie,
  • cesta do zamestnania, doprovod dieťaťa do školy,
  • najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt
  • pobyt v prírode (v okrese bydliska),
  • dojazd do bydliska do 25.10.2020.

Úplné znenie vládneho uznesenia nájdete tu.

Zdroj ilustračnej grafiky: Úrad vlády SR