Dovoľujeme si Vás informovať,
že podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pacientovi nie je možné na jeho žiadosť vydať zdravotnú dokumentáciu za účelom návštevy odborného lekára.
Všeobecný lekár Vám poskytne podľa platnej legislatívy výpis zo zdravotnej dokumentácie.
Pred plánovanou návštevou u odborného lekára 
je potrebné aspoň 1 deň vopred kontaktovať všeobecného lekára z dôvodu zabezpečenia výpisu zo zdravotnej dokumentácie.

Ďakujeme za pochopenie.