Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v nedeľu 11. októbra 2020 rozhodli o zavedení dištančnej formy vzdelávania vo všetkých stredných školách. Žiaci 53 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja sa budú učiť online od pondelka 12. októbra 2020 až do odvolania.

Pedagogickí zamestnanci budú viesť online vyučovanie zo škôl, pričom z rozvrhu hodín žiakom vypadnú výchovy – telesná, hudobná, či výtvarná. Zrušiť by sa mali výlety, exkurzie alebo plavecké a lyžiarske kurzy.

Od pondelka 26.10.2020 do piatka 27.11.2020 prechádzajú sa na dištančnú výučbu i prvé 4 ročníky osemročných gymnázií a druhý stupeň základných škôl. Otvorené sú iba detské jasle, materské školy a 1. stupeň základných škôl.

Prevádzka školských jedální a internátov bude obmedzená. Strava bude v jedálňach podávaná len zamestnancom škôl a žiakom základných škôl. Ubytovanie v internátoch bude umožnené výhradne zahraničným žiakom, pre ktorých bude zaisťovaná strava. Táto správa bude doplnená o rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva upravujúce režim fungovania telocviční a športových hál v správe stredných škôl. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Milí žiaci, napriek zmenám v harmonograme školského roka, využite čas doma produktívne a zmysluplne, napríklad rozvojom svojich zručností a záľub. Majme však prosím všetci na pamäti, že v súčasnosti sú stále dôležité pochopenie, vychádzanie si v ústrety, dohoda, spolupráca a rešpekt.

Pre tých z Vás, ktorí si vyberáte strednú školu (a Vašich rodičov) sme pripravili novú brožúru s názvom Kam na strednú?, v ktorej získate všetky potrebné informácie o vzdelávaní v trnavskej župe. V brožúre sa dočítate o:

➡️ ponuke a zameraní jednotlivých škôl,

➡️ ponuke jedinečných rozvojových programov,

➡️ systéme duálneho vzdelávania a jeho výhodách.