Na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR je vyučovanie vo všetkých 53 župných stredných školách prerušené až do odvolania. Zavreté sú tiež školy v prírode, školské hospodárstva a jazyková škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. TTSK navyše pristúpil k plošnej dezinfekcii škôl, školských jedální, výdajní a internátov.

Minister školstva rozhodnutím z 26. marca 2020 stanovil, že prihlášky na stredné školy budú riaditeľovi základnej školy podávané do 15. mája 2020. Prijímacie a talentové skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Minister školstva zároveň zrušil Testovanie 9 a písomnú časť maturitnej skúšky. Interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020; praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa.

Milí žiaci, napriek zmenám v harmonograme školského roka, využite čas doma produktívne a zmysluplne, napríklad dištančným vzdelávaním, či rozvojom svojich zručností a záľub.

Pre tých z Vás, ktorí si len vyberáte strednú školu (a Vašich rodičov) sme pripravili novú brožúru Kam na strednú?,
v ktorej získate všetky potrebné informácie o vzdelávaní v trnavskej župe.

V brožúre sa dočítate o:
➡️ ponuke a zameraní jednotlivých škôl,
➡️ ponuke jedinečných rozvojových programov,
➡️ systéme duálneho vzdelávania a jeho výhodách.