V rámci ďalších opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, trnavská župa spúšťa pre svojich obyvateľov
linku psychologickej podpory. Prostredníctvom tejto linky majú ľudia k dispozícii celkom 56 psychológov a ďalších odborníkov, ktorí im pomôžu vyrovnať sa s ťažkými životnými situáciami alebo im odporučia ďalší postup.

Okrem materiálnej pomoci, chceme všetkým, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom zasiahnutí pandémiou ochorenia COVID-19, poskytnúť aj odbornú psychologickú podporu, povzbudenie a cenné rady. Linka je určená pre lekárov, policajtov, hasičov, predavačov v obchodoch, rodičov a školopovinné deti, ale aj pre tých, čo sú chorí alebo
v karanténe. Pri realizácií tohto zámeru sme našli partnera v spoločnosti O2, za čo im patrí veľká vďaka.
Tiež ďakujem všetkým odborným pracovníkom, ktorí budú pri telefónoch pomáhať tým, čo to najviac potrebujú
,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Číslo linky je 033 22 11 220. Linka je spustená od 1. apríla a každý deň, v čase medzi 6.00 a 22.00 hod., je na nej pre ľudí k dispozícii celkom 56 psychológov, odborníkov pracujúcich v psychologickej oblasti, odborníkov z radov zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a z radov zamestnancov Úradu TTSK.

Cieľom služby je pomôcť prekonať obyvateľom župy stres zo vzniknutej krízovej situácie, poskytnúť im základné poradenstvo, nasmerovať ich pri riešení problémov alebo zdieľať s nimi duševné vypätie.

Hlavné cieľové skupiny, ktorým bude linka pomáhať, sú pracovníci v prvom kontakte s novým koronavírusom (lekári, zdravotnícky personál, hasiči, predavači, policajti, vodiči autobusov, príp. iní pracovníci v službe verejnosti).
Ďalej sú to ľudia chorí na COVID-19 alebo v karanténe s podozrením na toto ochorenie, ich rodinní príslušníci, seniori, osamelé osoby, či rodičia a školopovinné deti.