Trnavská župa dnes opäť distribuovala osobné ochranné pracovné prostriedky do zariadení sociálnych služieb v celom kraji. Ochranné prostriedky zo štátnych hmotných rezerv rozdeľujeme poskytovateľom sociálnych služieb spravodlivo, bez ohľadu na ich právnu formu, či verejnú alebo neverejnú povahu.

„Dnes sme zástupcom obecných a neverejných zariadení sociálnych služieb v kraji názorne ukázali, akým spôsobom sú ochranné prostriedky transparentne rozdeľované a distribuované. Trnavský kraj ku všetkým poskytovateľom pristupuje
ako ku vlastným, pretože rovnocenne pomáhajú ľuďom odkázaným na sociálnu starostlivosť v dôsledku nepriaznivého životného osudu,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Štát sa v kríze spôsobenej pandémiou ochorenia Covid-19 spoľahol na samosprávne kraje a preniesol na nich úlohu distribúcie ochranných pomôcok napriek tomu, že nemajú
na to určené materiálne, technické, ani personálne kapacity.

K dnešnému dňu trnavská župa zabezpečila prerozdelenie a distribúciu skoro milióna ochranných pomôcok pre zariadenia sociálnych služieb, ale aj lekárov v ambulanciách. V Trnavskom kraji aktuálne pôsobí 101 poskytovateľov, ktorí sociálne služby poskytujú
na 148 miestach v kraji. 21 zariadení zriaďuje trnavská župa.

Dnes do zariadení sociálnych služieb po celom kraji distribuujeme prostriedky zo Správy štátnych hmotných rezerv SR:
280.500 kusov chirurgických rúšok,
1.873 kusov respirátorov typu FFP2,
97 kusov ochranných oblekov,
48,5 litrov širokospektrálnej dezinfekcie.

Všetky informácie o distribúcii ochranných zdravotných pomôcok sú zverejnené na našej webovej stránke www.zdravazupa.sk.