A nyolc megyét képviselő SK 8 csoport üdvözli annak az elemzésnek az összegző megállapításait, amely A közigazgatási reform és a további decentralizálás szükségessége a vállalkozók szemszögéből címmel készült. Az elemzést a Szlovákiai Vállalkozók Szövetsége közösen készítette a Gazdasági és Szociális Reformok Intézetével (INEKO). A legfőbb megállapításuk az, hogy a decentralizáció folytatása felgyorsíthatná a gazdasági növekedést és a régiók fejlődését. A felmérések szerint a vállalkozók 80%-ban egyetértenek a szlovákiai önkormányzatok azon álláspontjával, hogy a reform hatására azok több pénzt kapnának a központi kormányzattól, ezzel párhuzamosan pedig a hatásköreik is bővülnének.

Több mindenben hasonlóságot látni a vállalkozók álláspontja és az SK 8 javaslatai között a közigazgatási reform vonatkozásában. Egyetértünk azzal, hogy a közigazgatás decentralizálása az az út, amely elvezet az önkormányzatok, így az állam nagyobb gazdasági fellendüléséhez. Régóta figyelmeztetünk arra, hogy a megyék alulfinanszírozottsága gondot okoz, de arra is, hogy növelni kell a fiskális autonómiájukat. Jelenleg a megyék egyetlen bevételi forrástól függenek, ez pedig a természetes személyektől befolyt adók nagysága. Ez akadályozza a fejlődési lehetőségeiket“ – mondta Jozef Viskupič, az SK 8 csoport és Nagyszombat megye elnöke.

A megoldást az jelentené, ha bevezetésre kerülne a megyék több forrásból történő finanszírozása, ami biztosíthatná a stabilitást és a regionális önkormányzatok finanszírozhatóságának előreláthatóságát. A megyék ily módon ellenállóbbak lehetnének  a gazdasági kilengések időszakában a munkanélküliséggel szemben is. Szóba jöhet itt a megyék nagyobb fokú bevonása többféle adó beszedésébe, amelyeket központilag hajtottak be. Számításba jöhet a nagyobb fokú részvételük is az átfogó adóbeszedésben. Az SK 8 kezdeményezésére a jelenlegi választási időszakban a szlovák kormány nyilatkozatában is kötelezte magát arra, hogy mérlegeli ilyen típusú finanszírozási modell bevezetését.

Az SK 8 a közigazgatási reformra vonatkozó javaslatában a Szlovákiához hasonló feltételekkel és történelmi múlttal bíró országok tapasztalataiból indult ki. A megyék az említett elemzés készítőihez hasonlóan ösztönzőnek tartják a Cseh Köztársaságban bevezetett modellt, ahol a megszüntetett járási hivatalok feladatait a községi és regionális önkormányzatok vették át.

A megyék érdekeltek abban, hogy vitát folytassanak a szakemberek konstruktív javaslatairól, hogy meg tudják határozni a közigazgatás és a finanszírozás optimális modelljét. A reform kívánt hozadéka lehetne, hogy a lakosoknak nyújtott szolgáltatások magas színvonalúak legyenek.

Jozef Viskupič, az SK 8 csoport és Nagyszombat megye elnöke