Nagyszombat megye közel 7,7 millió eurót kap arra a célra, hogy Nagyszombatban a Fő utca 17-es szám alatt kulturális-kreatív központ létesüljön. A támogatás odaítéléséről 2020. október 30-án, pénteken döntött a kulturális minisztérium.

“Nagyszerű hír, hogy Nagyszombat egy újfajta kulturális intézménnyel, mégpedig egy kulturális-kreatív központtal gazdagodik. Ezzel bebizonyosodik, hogy a megye domináns szerepet tölt be a kultúra fenntartásában és az élő kultúra közvetítésében a városban. Jelenleg a megye sokféle kulturális intézményt tart fenn. Ezek közé tartozik a Ján Palárik Színház, a Ján Koniarek Galéria, a Nyugat-szlovákiai Múzeum, a Juraj Fándly Könyvtár vagy a Nagyszombati Népművelési Központ. Ezzel összefüggésben megjegyezném, hogy a kultúra fejlesztésében sokat segítene nekünk, ha Nagyszombat városa átértékelné adópolitikáját. Ez ugyanis az elmúlt évtől kezdve nem kedvez a kulturális intézményeknek. Az érvek ellenére sem, és a korovavírus-járvány miatt ezer sebből vérző kultúra nehéz helyzete ellenére sem. Mivel a megye a projekt megvalósítása során városi tulajdonban léépületet újít fel, a magas adóterhek nem szabadna, hogy érintsék” – mondta Jozef Viskupič megyeelnök.

A projekt jóváhagyásáról szóló döntés írásos kézbesítése után kerül sor a szerződés aláírására a vissza nem térítendő támogatásról, amely 2020 novemberében várható. Az Integrált Regionális Operatív Programból származó pénzösszeg felhasználása a tervek szerint 2023 végéig történik meg.

Nagyszombat megyének az utóbbi időszakban többször is gondot okozott Nagyszombat városának adópolitikája, amely éppen a város területén található kulturális intézmények adóterheit emelte meg jelentősen. Nagyszombat jelenleg az Európa Kulturális Fővárosa 2026 címre pályázik.

Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke