Trnavská župa už otestovala zamestnancov a klientov župných zariadení sociálnych služieb na ochorenie COVID-19. Všetky výsledky boli negatívne. Spolu bolo otestovaných 1 048 zamestnancov a 1 484 klientov.

Klienti zariadení sociálnych služieb boli testovaní prostredníctvom rýchlotestov, ktoré župe poskytla Správa štátnych hmotných rezerv SR. Pri výsledkoch, kde testy boli pozitívne na výskyt protilátok, bol následne vykonaný tzv. PCR test. Všetky výsledky aj kontrolných testovaní boli negatívne.

Zamestnanci zariadení sociálnych služieb boli testovaní v spolupráci so spoločnosťou Medirex, a to prostredníctvom PCR testov.

Trnavská župa už začiatkom marca prijala, vo všetkých svojich sociálnych zariadeniach, prísne hygienické a epidemiologické opatrenia. Boli zakázané akékoľvek návštevy. Zaviedlo sa bezkontaktné zásobovanie DSS tak, aby sa zamedzilo zbytočnému kontaktu zamestnancov s externými dodávateľmi. Rovnako župa nečakala na štát, ale v rámci svojich obmedzených možností, zabezpečila zamestnancom nevyhnutné ochranné pomôcky.

Keďže samosprávne kraje majú svoje zastúpenie aj v Ústrednom krízovom štábe (ÚKŠ), TTSK pri schvaľovaní opatrení ÚKŠ presadzoval dôslednú plošnosť, vecnosť a pravidelnosť všetkých opatrení, čo sa v praxi aj osvedčilo.

Župa bude aj naďalej kontrolovať prísne dodržiavanie hygienických a epidemiologických opatrení, aby sa tak aj naďalej darilo zamedziť hrozbe šírenia COVID-19 medzi zamestnancami, ako aj klientami sociálnych zariadení, ktorí sú jednou z najohrozenejších skupín občanov.