Dňom 3. júna 2020 až do odvolania je v platnosti nové rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva v podobe opatrenia, ktoré nariaďuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (poskytujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť ako aj verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb) povoliť návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach za dodržania stanovených podmienok, medzi ktoré patrí napríklad:

  • pripustenie na návštevu maximálne dvoch osôb pacienta/klienta,
  • dôsledné dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režim na všetkých oddeleniach,
  • alebo poskytnutie primeraných OOP a prostriedky na vykonávanie hygieny rúk.

Všetky opatrenia si môžete prečítať na webovej stránke tu.

Trnavská župa tiež v októbri zabezpečila pre všetkých 21 zariadení sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti antigénové rýchlotesty na ochorenie Covid-19, vďaka čomu už pri prvom podozrení bude možné zabrániť šíreniu nového koronavírusu medzi klientmi a personálom. Výsledok testu je známy po 15 minútach a jeho diagnostická citlivosť je viac ako 97 %.

Župa je v prípade nepriaznivej situácie spojenej s novým koronavírusom pripravená poskytnúť Fakultnej nemocnici Trnava celkovo 60 lôžok v štyroch zariadeniach sociálnych služieb pre prípad, že by nemocnica potrebovala rozšíriť kapacity infekčných lôžok na úkor iných lôžok. Naše kapacity budú poskytnuté len pacientom bez znakov akútnej infekcie, ktorí budú v tejto súvislosti prepustení z nemocnice, ale budú potrebovať ďalšiu zdravotno-sociálnu starostlivosť. Starostlivosť budú pacientom poskytovať pracovníci jednotlivých zariadení a v prípade ich nedostatočného počtu budú dodatoční pracovníci zabezpečení z iných zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.