V rámci ďalších podporných aktivít obnoví trnavská župa prípravu jedla vo svojich stredoškolských kuchyniach v mestách Galanta a Gbely.

Po Veľkonočných sviatkoch bude župa seniorom v Galante denne pripravovať približne 100 obedov, ktorých rozvoz zabezpečí mesto. V Gbeloch bude pripravovaných denne približne 70 obedov a župa zabezpečí aj ich rozvoz priamo seniorom domov.

Župa oslovila všetky samosprávy v kraji, kde aktuálne vie poskytovať stravu prostredníctvom svojich školských zariadení, či by prejavili záujem o zabezpečovanie obedov pre svojich seniorov. Na základe povolenia ministerstva školstva, za splnenia prísnych hygienických požiadaviek a následného schválenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, bude tak župa od budúceho týždňa poskytovať obedy starším spoluobčanom
v mestách, kde o to samosprávy prejavili záujem.